อยากทราบว่าการไปทำงานขับรถบรรทุกในแคนนาดา ควรเริ่มต้นอย่างไร

ผมอยู่ประเทศไทย มีใบขับขี่ประเภท ท.4 และแบบสากล
อยากทราบขั้นตอนไปการไปเริ่มงานขับรถบรรทุกระยะไกลในแคนนาดาควรเริ่มต้นอย่างไรครับ

ต้องหานายจ้างที่สนใจจ้างแรงงานนอกแคนาดามาทำงาน และสามารถออกใบอนุญาตทำงานให้ได้ครับ