เม็ดบัวอบกรอบ มาย มีขายที่ไหน

คุณแม่ชอบทานมากค่ะ ไม่ทราบว่าที่ Vancouver หาซื้อได้ที่ไหนคะ

ขอบคุณค่ะ

มายนี่เป็นชื่อยี่ห้อ หรือ เป็นชื่อคนคะ

ไม่เคยเห็นเมล็ดบัวอบกรอบที่นี่ค่ะ รู้จักแต่ มายที่ขายมะพร้าวอบกรอบค่ะ