อยากได้ข้อมูลคนไทยที่รับจ้างขับรถพาเที่ยวในแวนคูเวอร์

มีกรุ๊ปคนไทยจำนวน10คน ไปที่เมืองแวนคูเวอร์ แคนาดา แต่อยากเช่ารถตู้หรือมินิบัส ที่สามารถบรรทุกคนได้ตามจำนวนที่แจ้ง พร้อมคนขับที่เป็น local อยู่ที่นู่น จะขอcontactติดต่อ พร้อมราคาคะ