หาผู้ช่วยช่างภาพค่ะ

สนใจหาผู้ช่วยช่างภาพ หน้าที่แบกของ และดูแลของ และช่วยจัดกระโปรง ถือรีเฟล็กซ์

สถานที่คือเมืองโตรอนโต 1-2 วัน และอุทยาน Banff 3-4 วัน ช่วงประมาณมิถุนา-กรกฏา 2016

ทางผู้จ้างจะออกค่าอาหาร ที่พัก และค่าเดินทางให้ค่ะ ส่วนค่าแรงแล้วแต่ตกลงค่ะ

ต้องการผู้ชายแข็งแรง อยู่ง่ายๆ ไม่งอแง มีความรับผิดชอบ ไม่จำเป็นต้องถ่ายรูปเป็นค่ะ

ถ้าใครขับรถได้ และมีใบขับขี่จะดีเป็นพิเศษค่ะ

ใครสนใจติดต่อ darinimages@gmail.com