สอบถามยื่นวีซ่าออน์ไลน์ค่ะ

ดิฉันยื่นวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา ออนไลน์ไปเมื่อ 28 สิงหาคม 2558 จนตอนนี้ 6 อาททิตย์แล้วยังเงียบอยู่เลย เลย 16 วันทำการแล้วค่ะ ช่วยแนะนำด้วยค่ะ จะติดต่อสถานทูตยังไงดี ตอนนี้กังวลมาก

ขอบคุณค่ะ

Ying

  1. ขอวีซ่าประเภทไหนคะ

สำหรับคนที่ยื่นระหว่าง 1 ก.ค. 2014 ถึง 30 มิ.ย. 2015 จะเวลาที่ใช้ในการขอ Visitor visa ประมาณ 16 วัน อ้างอิงจาก http://www.cic.gc.ca/english/information/times/temp/visitors.asp

The times are based on how long it took to process 80 percent of all cases finalized between July 1, 2014 to June 30, 2015. Processing times are subject to change.

ถ้าคุณ Ying ยื่นไปเมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2015 ก็มีโอกาสที่จะใช้เวลาในการขอ Visa มากกว่า 16 วันครับ อีกทั้งระยะเวลาบนเว็บไม่ได้เป็นข้อมูลล่าสุด เพราะอัพเดทเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2015

ยังไงลองอีเมล์สอบถามสถานทูตแคนาดาที่ประเทศไทยดูครับ Bangkok-im-enquiry@international.gc.ca

ดิฉันขอวีซ่าท่องเที่ยวไปเยี่ยมแฟนค่ะ New TRV ถามเพื่อนที่ยื่นออนไลน์ก่อนหน้าดิฉัน ในเดือน กรกฎาคม ใช้เวลา 2 อาทิตย์ก้อได้รับเมลจากสถานทูตแล้วแจ้งผล

ดิฉันได้เมลไปสอบสามยังสถานทูตในวันจันทร์ที่ 5 ที่ผ่านมาแล้วก้อยังเงียบอยู่เลย ถ้าอาทิตย์หน้าก้อครบ 8 อาทิตย์แล้วค่ะ รู้สึกมันนานมากจริงๆ

ตอนนี้ไม้ทันแล้วค่ะ เลยเวล<span style=“line-height: 1.5;”>าขอเดินทางแล้ว…ตอนนี้เลยไม่รู้ว่าจะมีโอกาสที่สถานทูตจะพิจารณา Approved ให้ไหม…ตอนนี้ทำได้แค่รอเมลจากสถานทูตค่ะ…</span>

Ying