สอบถามการปิดบัญชีธนาคาร

จะกลับไทยแล้วคะ

จะปิดบช ธนาคาร bmo แบบstudent

เราสามารถถอนเงินจนเหลือ0.00 balance แล้วกลับเลยได้ไหม

หรือว่าต้องแจ้งธนาคาร มีค่าใช้จ่ายในการปิดไหมคะ

น้องต้องแจ้งปิดบัญชีครับ ไม่น่าเสียค่าใช้จ่ายนะ
แต่ถ้าน้องแจ้งปิดบัญชีภายใน 90 วันหลังจากที่เปิดบัญชี จะต้องจ่าย $20