การขอวีซ่าทำงาน

อยากทราบว่าถ้าจะต้องขอวีซ่าไปทำงานที่แคนาดา(landed visa or PR) จะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ

ขอโทษที่ตอบช้านะครับ ถ้าจะมาทำงานที่ Canada มีสองวิธี

  1. Work permit - วิธีนี้สามารถมาทำงานได้เลยซึ่งไม่ต้องยื่นขอ PR ก่อน โดย Work permit จะต้องให้บริษัทหรือนายจ้างที่ Canada เป็นผู้ออกเอกสารหรือสัญญาการจ้างงานให้เราก่อน ทำให้เราทำงานได้เฉพาะที่บริษัทนี้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น
  2. Permanent Resident (PR) - วิธีนี้เราต้องยื่นขอ PR ก่อน หากเราได้สถานะ PR แล้ว เราสามารถทำงานและพักอาศัยที่ Canada ได้เลย โดยการขอ PR นั้นมีหลายเงื่อนไข