อยากเรียนทันตะครับ

เรียนทันตะ ระหว่างที่ไทยกับที่ แวน อันไหนดีกว่ากันครับ

แล้วถ้าที่แวน มันมีช่องทางบ้างมั้ยครับ

ถ้าจะสมัคร Faculty of Dentistry, University of British Columbia เป็นโรงเรียนทันตแพทย์ใน Vancouver ผู้สมัครจะต้องเป็น Canadian citizen หรือ permanent resident ค่ะ

ถ้าอยากมาเรียนต้องสมัครเป็นพลเมืองแคนาดาให้ได้ก่อน

ส่วนเรื่องที่ไหนดีกว่าถ้าทางการทำฟันคนไข้พี่คิดว่าใกล้เคียงกัน อาจจะได้ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทันสมัยกว่าเล็กน้อยแต่ความสามารถในการทำฟันขึ้นอยู่กับตัวเราค่ะ

แล้วถ้าเรียนปี 4 อยู่ละครับ

แนะนำให้จบทันตะที่ไทยก่อนก็ได้ แล้วค่อยตัดสินใจอีกทีว่าจะเรียนต่อยังไง หลังเรียนจบถ้ายังอยากมาที่นี่ มีสองทางเลือก

  1. อยากทำงานที่แคนา่ดา ต้องสมัครเป็นพลเมืองแคนาดา แล้วสมัครเรียนโปรแกรม International Dental Degree Completion Program เรียน 2 ปี จบไปเป็น GP
  2. อยากเรียนเฉพาะทาง ไม่จำเป็นต้องเป็นพลเมืองแคนาดา มีหลายสาขา เรียน 3 ปี จบไปเป็น Specialist