ร้านอาหารไทย ThaidalZone เมือง Powell River, Canada รับสมัครพนักงานทำอาหาร

ร้านตั้งอยู่ที่ 4454 Willingdon Ave., Powell River, British Columbia ประเทศแคนาดา
ค่าจ้างต่อชั่วโมง CAD 15 + ทิป
หากไม่มีประสบการณ์ CAD 14 + ทิป

สนใจติดต่อได้ที่ thaidalzone2@gmail.com หรือโทร 604-741-3853

thaidalzone%201

thaidalzone%202