หาเพื่อนเที่ยวเรื่อยๆครับ มาเป็นปีละยังไม่ได้hangoutกับคนไทยเลย

หาเพื่อนเที่ยวเรื่อยๆ ไม่จริงจัง ไม่ต้องวางแผนไปไหนไป