เพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมด้วย English subtitles สำหรับเพื่อนชาวต่างชาติ

เพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมด้วย English subtitles ขับร้องโดยคุณป่าน กัญญภัส ของวง Vietrio & JeebBangkok เป็นการแปลแบบประชาชน แบบชาวบ้าน คิดว่าเนื้อหาน่าจะใกล้เคียง แม้ถ้อยคำอาจไม่สละสลวย แต่น่าจะสื่อให้ชาวต่างชาติเข้าใจความหมายของเพลงที่เรารักยิ่งนี้ได้บ้างครับ สำหรับท่านที่ต้องการหาคำแปลให้ชาวต่างชาติได้เข้าใจเพลงที่พวกเราร้องกัน สามารถนำไปให้เขาได้ครับ

https://www.youtube.com/watch?v=p38qlTTh2W4