มีเงินบาทไทย ต้องการแลกเป็นเงิน Canadian Dollar

สวัสดีครับ

ผมมีเงินบาท ไทย ต้องการแลกเปลี่ยนเป็นเงิน Canadian Dollar

มีท่านใดสนใจแลกไหมครับ อยู่ Vancouver นัดเจอได้

ขอบคุณครับ

Facebook : Sorawit Ken
@Line : Sorawit_Ken