Apartment 1 bedroom 1400 ข้างสถานีรถไฟฟ้า

เช่าแล้ว! ที่พักแบบ Apartment 1 ห้องนอน ค่าเช่า 1,400 ข้างสถานีรถไฟฟ้า Zone 1 เพียง 6 สถานี ถึงตัวเมืองแวนคูเวอร์