ลูกสาวถือ 2สัญชาติ/พาส (ไทย-แคนาดา)ไปเที่ยวอังกฤษ ต้องขอvisaไหมคะ? เท่าที่ทราบไม่ต้อง.ค่ะ

ลูกสาวถือ2สัญชาติ และ2พาสปอร์ต…คือ. ไทย-แคนาดา…จะไปเที่ยวอังกฤษเดือน ก.ค นี้…ลูกสาว ต้องขอยื่นวีซ่าอังฤษไหมคะ? ?เท่าที่ทราบ คนที่มีพาสของแคนาดาจะได้รับการยกเว้นขอวีซ่า เข้าได้หลายประเทศค่ะ .

ลองอ่านขั้นตอนการขอวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษดูครับ จะได้มั่นใจได้ 100%