หารูมเมทผู้หญิง 1 Bedroom แถว East Blvd

ห้องว่สง1 ห้อง บ้านมี 4 ห้องนอน รูมเมท คนไทย 2 คน คนแคนาดา 1 คน บ้านว่าง 1st August สนใจอีเมล์มาที่ yupin_jerry@hotmail.com